Zvejas flotes modernizācija

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.44
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Atbalsta mērķis ir zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošana, jūras bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana un zvejas kuģu energoefektivitātes palielināšana.