Sezonas laukstrādnieki

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.29
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Samazināt nodokļu slogu tiem cilvēkiem, kuri būs nodarbināti sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.