Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.19
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Subsidētās elektroenerģijas nodokļa (SEN) likmes 5% apmērā piemērošanai var pieteikties subsidētās elektroenerģijas ražotāji, kas atbilst Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 5.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām. SVARĪGI - Sākotnējā iesnieguma laicīgas neiesniegšanas gadījumā vai neprecīzas informācijas iesniegšanas gadījumā, ja LAD būs nepieciešama papildus informācija, LAD ir tiesīgs sākotnējo iesniegumu izskatīt mēneša laikā, līdz ar to atbalsta pretendentam par janvāra mēnesi varētu nepiešķirt nodokļa atlaidi.