Atbalsts atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.11_27
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Atbalsta mērķis ir veicināt atzītu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspēju.