Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

  • Pakalpojuma kods:
    LAD VSMD
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020.gadam ietver pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāti "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopība" (VSMD). VSMD atbalsts ir paredzēts lauksaimniekiem – dārzkopjiem, kuri dārzkopības produktu audzēšanā, ievēro ne tikai obligātās integrētās augu aizsardzības metodes, bet, papildus tām, veic dažādus mērķtiecīgi orientētus dārza kopšanas darbus un aizsardzības pasākumus ar mērķi samazināt ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu saistīto risku cilvēku un dzīvnieku veselībai un to ietekmi uz vidi. Saistību periodā drīkst mainīt lauku atrašanās vietu! Izmaiņas saistību platībā 2018.gadā Uzskatāms, ka saistību platība nemainās, ja lauksaimnieks daudzgadu saistību periodā to samazina ne vairāk kā par 10% no aktuālās apstiprinātās saistību platības VSMD. Ja VSMD aktivitātē lauksaimnieks samazina saistību platību vairāk nekā par 10%, tad saistības tiks pārtrauktas un viss iepriekš saņemtais atbalsts par samazināto saistību platību būs jāatmaksā atpakaļ.