Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

  • Pakalpojuma kods:
    LAD RO
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Pasākuma ietvaros ražotāju grupa īsteno Atzīšanas plānu, un ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem grupa kļūst par ražotāju organizāciju.