Pārstāvība tiesās

  • Pakalpojuma kods:
    LAD PT
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Lauku atbalsta dienests (LAD), saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma "Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" 5.pantu, savas kompetences ietvaros pārstāv nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāju intereses tiesā.