Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem

  • Pakalpojuma kods:
    LAD JAL
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) - fiziskām un juridiskām personām - ir papildinošs maksājums par pirmajiem saimniecības VPM ha, kas nepārsniedz 90 ha slieksni.