Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

 • Pakalpojuma kods:
  LAD.24
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Atzīta ražotāju organizācija, izstrādājot darbības programmu katram zvejas gadam, var pretendēt uz finansiālu palīdzību, ko piešķir intervences darbībām, kā arī piecus gadus uz kompensāciju par nozvejotajām zivju sugām un kuģu skaitu.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens