Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem

 • Pakalpojuma kods:
  LAD JAL
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) - fiziskām un juridiskām personām - ir papildinošs maksājums par pirmajiem saimniecības VPM ha, kas nepārsniedz 90 ha slieksni.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens