ES aktualitātes

Eiropas Komisijā tiek izstrādāts regulas projekts par mēslošanas līdzekļiem. Ir paredzēts paplašināt spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Regulas (EK) Nr.2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem jomu, iekļaujot jaunajā regulas projektā visus mēslošanas līdzekļu veidus un sadalot tos pa kategorijām, piemēram, minerālmēsli, organiskie mēslošanas līdzekļi, augu augšanas substrāti, augsnes ielabotāji un augu biostimulatori. Katram mēslošanas līdzekļu  veidam tiks noteikti deklarējamie kvalitātes rādītāji, piemēram, minimālais barības vielu daudzums, nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamais daudzums un makroskopiskie piemaisījumi (nezāļu sēklas, plastmasa, akmeņi).

Komisija plāno regulas projektu publicēt šī gada pirmajā pusē.

2014.gadā veiktie grozījumi normatīvajos aktos:

2014.gada 23.oktobrī Saeimā pieņemti grozījumi „Mēslošanas līdzekļu aprites likumā”, kas paredz prasības substrātiem noteikt sākot ar 2015.gada 1.jūliju.

2014.gada 28.oktobrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.669 “Mēslošanas līdzekļu un augu augšanas substrātu kontroles paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtība”.

Noteikumi izdoti jaunā redakcijā, papildinot tos ar paraugu ņemšanas kārtību substrātiem.

Noteikumi nosaka, kā Valsts augu aizsardzības dienestam kontroles laikā jānoņem mēslošanas līdzekļu un substrātu paraugi, noteikti paraugu lielumi un prasības parauga ņemšanas akta sagatavošanai.