Aktualitātes

Pašreiz tiek izstrādāti Ministru kabineta noteikumu projekti:

“Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”, kas aizstās Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumus Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”.

Mērķis - noteikt mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, reģistrācijas, tirdzniecības un uzraudzības prasības, kā arī kārtību mēslošanas līdzekļiem un substrātiem, uz kuriem attiecināms savstarpējās atzīšanas princips. Noteikumu projektā tiks saglabātas šobrīd spēkā esošās mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasības. Noteikumu projektā no jauna tiks iekļautas prasības substrātu identifikācijai kvalitātes atbilstības novērtēšanai un tirdzniecībai (maksimāli pieļaujamais nevēlamo piemaisījumu daudzums), kā arī  marķējumā norādāmā informācija. Tiks precizēti spēkā esošo noteikumu pielikumi, piemēram, etiķetē būs jānorāda reģistrācijas apliecības un atļaujas numurs, etiķetē varēs lietot norādi “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā” un organiskajam mēslošanas līdzeklim, kas satur dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus marķējumā, būs jānorāda izejvielas.

“Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 “Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību”.

Mērķis: papildināt noteikumus ar valsts nodevu par substrātiem un noteikt substrāta reģistrācijas vai atļaujas saņemšanas valsts nodevas apjomu.