Licensed fishing regulations harmonization (submitted by angling regulations harmonization)

  • Service code:
    ZM 004
  • Service provider:
    Zemkopības ministrija
  • Type of Service:
    Service
Licencētās makšķerēšanas organizētājs izstrādā ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumu un to saskaņo ar Zemkopības ministriju. Ja licencētās makšķerēšanas organizētājs ir pašvaldības pilnvarota juridiskā persona vai ūdenstilpes nomnieks, vai īpašnieks, tas uzrāda pašvaldības izdotā pilnvarojuma kopiju.