Additional authorization (special permit) Issuance of relevant fish species

  • Service code:
    ZM 003
  • Service provider:
    Zemkopības ministrija
  • Type of Service:
    Service
Lai saņemtu papildu pilnvarojumu (īpašu atļauju), Zemkopības ministrijā iesniedz attiecīgu iesniegumu, pievienojot tam zvejas tiesību nomas līguma ikgadējā protokola kopiju. Zemkopības ministrija mēneša laikā izsniedz iepriekšminēto papildu pilnvarojumu.