A statement or report from the State information system of tractor-type machinery or trailers intended for technical data owners, possessors or holders

  • Service code:
    VTUA.9
  • Service provider:
    Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
  • Type of Service:
    E-Service
Nodrošināt informācijas sniegšanu par fiziskās vai juridiskās personas pieejamajiem datiem valsts informatīvajā sistēmā