Implements or trailers unit number comparison

  • Service code:
    VTUA 008
  • Service provider:
    Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
  • Type of Service:
    Service
Traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu tiek veikta, lai pārliecinātos par reģistrācijas pamatojuma dokumentos norādīto uzskaites datu un citu tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī noteiktu trūkstošos datus. Realizējot pakalpojumu, tiek īstenota viena no Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras funkcijām - traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšana (traktortehnikas un tās piekabju reģistrācija).