Hunting drivers theory exam

  • Service code:
    VMD 021
  • Service provider:
    Valsts meža dienests
  • Type of Service:
    Service
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumu Nr. 449 "Valsts meža dienesta nolikuma" 4.9. punkts nosaka, ka Valsts meža dieneta uzdevums ir eksaminēt medniekus.