Afforestation quality test

  • Service code:
    VMD 010
  • Service provider:
    Valsts meža dienests
  • Type of Service:
    Service
Meža apsaimniekošanas un izmantošanas reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzība un kontrole,valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmu mežsaimniecībā administrēšana.