Permission to export hunting trophies from the Latvian

  • Service code:
    VMD 004
  • Service provider:
    Valsts meža dienests
  • Type of Service:
    Service
Valsts meža dienests pārbauda, vai trofeja ir iegūta likumīgi.