Agrochemical Research Electronic submission of application

  • Service code:
    VAAD.8
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Valsts augu aizsardzības dienests veic augšņu agroķīmisko izpēti un ievada Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzē izpētes rezultātus par zemes auglības līmeni