Review of plant protection products distributed by electronic submission

  • Service code:
    VAAD.7
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Komersants, kas laiž tirgū augu aizsardzības līdzekli, nodrošina tā apriti un uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un katru gadu iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības līdzekļi un kādā daudzumā realizēti lietotājiem. Valsts augu aizsardzības dienests apkopo informāciju par komersantu izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem Latvijā.