Submission of information on the marketing of fertilisers produced and imported

  • Service code:
    VAAD 039
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Mēslošanas līdzekļu un substrātu ražotājs, iepakotājs un ievedējs, kā arī mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājs iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem (ar EK marķējumu vai bez tā) un substrātiem, vai sagatavotajiem mēslošanas līdzekļu maisījumiem. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo iesniegto informāciju.