Special permit (license) for the distribution of plant protection products in the issuance of renewal or cancellation

  • Service code:
    VAAD 036
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pieņemt klienta iesniegumu, izvērtēt to un, ja nepieciešams, pieprasīt korekcijas, pārliecināties par valsts nodevas samaksu, veikt plānotās izplatīšanas vietas atbilstības novērtēšanu, bet pēc tam lemt par licences izsniegšanu, pārreģistrāciju vai anulēšanu.