Permit for import or sale of a fertilizer not mentioned in regulatory enactments

  • Service code:
    VAAD 035
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz atļauju tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kas nav minēts Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 1. pielikumā, ja mēslošanas līdzeklis un substrāts neatbilst šo noteikumu prasībām, bet nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi