Issuance of a permit for the import or marketing of products which are not mentioned in legislation on fertilizers identification, quality, conformity assessment, and trade requirements

  • Service code:
    VAAD 035
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pieņemt un izskatīt iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kas nav minēts Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 1.pielikumā saskaņā ar šo noteikumu 67.punktu un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti šo noteikumu 66.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti šo noteikumu 66.punktā minētie nosacījumi