Acceptance of application for record of fertilizer labeled "EC fertilizer"

  • Service code:
    VAAD 033
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un izskata mēslošanas līdzekļa ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis” ražotāja, ievedēja vai iepakotāja iesniegumu, un informāciju par mēslošanas līdzekli ievada Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā