Issuing permits for sale of registered fertilizers, if test results show noncompliance with the quality declared in the register

  • Service code:
    VAAD 031
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pieņemt un izvērtēt iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 69.punktu un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti šo noteikumu 68.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti šo noteikumu 68.punktā minētie nosacījumi