Issuing permits for import of fertilizers for testing and registration

  • Service code:
    VAAD 029
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pieņemt un izvērtēt iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 65.punktu un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti šo noteikumu 64.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti šo noteikumu 64.punktā minētie nosacījumi