Issuing permits for the use of conventional vegetatively propagated material and seeds in organic farming

  • Service code:
    VAAD 019
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem ir tas, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantotas tikai tādas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi. Pārejas laikā Eiropas Savienības dalībvalstīm bioloģiskajā ražošanā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli. Valsts augu aizsardzības dienests pieņemtlēmumu un izsniedz individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģetatīvās pavairošanas materiālu izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.