Registration in the Seed Growers and Traders Register, amendments to or removal from it

  • Service code:
    VAAD 011
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Lēmuma pieņemšana par personas reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, grozījumu izdarīšanu, svītrošanu no tā