Deciding on further action with a plant protection product which has expired

  • Service code:
    VAAD 008
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Augu aizsardzības līdzekļus, kam beidzies derīguma termiņš, atļauts izplatīt, ja to paraugi atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums. Valsts augu aizsardzības dienests piedalās augu aizsardzības līdzekļa partijas parauga ņemšanā un pieņem lēmumu par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš.