Inclusion of information about the spread of invasive plant species in the Crop monitoring state information system

  • Service code:
    VAAD 006
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Latvijā aizliegts audzēt un ievest invazīvo augu sugu sarakstā iekļauto augu sugu – Sosnovska latvāni. Ikvienam jāinformē Valsts augu aizsardzības dienests par Sosnovska latvāņa izplatību, ja viņa rīcībā ir šādas ziņas. Ar Sosnovska latvāni invadētās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāiesniedz konkrēta normatīvajos aktos noteikta informācija par invadēto teritoriju un plānotajiem Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumiem. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par pieteikuma reģistrēšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē un sniedz datus attiecīgajai pašvaldībai Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumu organizētai plānošanai