Inclusion of information about the spread of invasive plant species in the Crop monitoring state information system

  • Service code:
    VAAD 006
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Valsts augu aizsardzības dienests izvērtē saņemto informāciju un pieņem lēmumu par pieteikuma reģistrēšanu vai nereģistrēšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē