Inclusion of information about the spread of invasive plant species in the Crop monitoring state information system

  • Service code:
    VAAD 006
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pieņemt un izvērtēt pieteikumu par informācijas par invazīvo augu sugu iekļaušanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā, pieņemt lēmumu par pieteikuma reģistrēšanu vai nereģistrēšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.