Registration in the wood packaging material marker register or removal from it

  • Service code:
    VAAD 002
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pārbaudīt iesniegto informāciju, izvērtēt personas iespējas veikt koksnes termisko apstrādi un marķēšanu un pieņemt lēmumu par personas iekļaušanu vai neiekļaušanu reģistrā, piešķirt individuālu reģistrācijas (marķēšanas) numuru.