Registration of plants and plant products in circulation subject to phytosanitary control in the involved party register or removal from it

  • Service code:
    VAAD 001
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pieņemt lēmumu par personas reģistrēšanu, grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no reģistra, piešķirt individuālu reģistrācijas numuru un izsniegt reģistrācijas apliecību