Border control for food safety

  • Service code:
    PVD.3
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Pārtikas un pārtikas kontaktmateriālu nekaitīguma robežkontroles uzdevums ir nepieļaut patērētāju veselībai un dzīvībai kaitīgas un bīstamas produkcijas ievešanu no trešajām valstīm (valstis, kas nav Eiropas Savienības valstis).