Registration and recognition of a food distribution company

  • Service code:
    PVD.2
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Nodrošināt pārtikas apritē iesaistītās personas darbības objekta legālu darbību, kā arī uzraudzīt tā atbilstību normatīvo aktu prasībām