Domestic (pet) animal specialist trade location registration

  • Service code:
    PVD 049
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Reģistrēt specializētās mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecības vietas, veicot valsts uzraudzību dzīvnieku labturības jomā.