Border control of animal feed of plant origin

  • Service code:
    PVD 047
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Nepieļaut prasībām neatbilstošas preces ievešanu.