Atļauja par izmēģinājuma projektu atbildīgajai personai

  • Service code:
    PVD 046
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Izmēģinājuma dzīvnieku apruūpi jānodrošina, kā arī izmēģinājuma projektus jāīsteno personām ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju.