Produktu sertifikācija nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

  • Service code:
    PVD 043
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Uzraudzīt, lai attiecīgi marķēti pārtikas produkti atbilst nacionālās kvalitātes shēmas prasībām un marķējumi "zaļā karotīte" un " bordo karotīte" netiktu izmantoti nelikumīgi nesertificētiem produktiem.