Receiving permit for the distribution of natural mineral water

  • Service code:
    PVD 025
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Obligātajām nekaitīguma prasībām atbilstošu dabīgo minerālūdeņu aprite.