Border control assessment of the compliance of fresh fruit and vegetables according to quality and classification requirements

  • Service code:
    PVD 015
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nepieļaut neapmierinošas kvalitātes produktu no trešajām valstīm ievešanu Latvijā un Eiropas Savienībā.