Border control of non-food product safety

  • Service code:
    PVD 012
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Ievērojot Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības Pārtikas un veterināras dienests nodrošina drošas, sabiedrības un vides veselībai nekaitīgu zāļu cilvēku un dzīvnieku patēriņam paredzētu zāļu ievešanu Latvijā un citās ES dalībvalstīs.