A veterinary (health) certificate for animal origin products, live animals and non-food products

  • Service code:
    PVD 006
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nodrošināt dzīvnieku izcelsmes pārtikas, nepārtikas produktu un dzīvu dzīvnieku eksportu.