Permit / certificate of compliance for vehicles intended for animal transport

  • Service code:
    PVD 004
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nodrošināt nodrošināt vienotu dzīvnieku pārvadāšanai virs 8 stundām paredzēto transportlīdzekļu atbilstību dzīvnieku pārvadāšanai valsts ieksienē un transportēšanai pāri valsts robežām, kā arī uzraudzīt to atbilstību normatīvo aktu prasībām