Animal carrier permit

  • Service code:
    PVD 003
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nodrošināt vienotu dzīvnieku pārvadātāju reģistrāciju un uzskaiti, kā arī uzraudzīt to atbilstību normatīvo aktu prasībām