Receiving a veterinary pharmaceutical operating license

  • Service code:
    PVD 002
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nodrošināt legālu veterinārfarmaceitisko darbību, kā arī uzraudzīt šo uzņēmumu atbilstību normatīvo aktu prasībām