My registered domestic (pet) animals

  • Service code:
    LDC.34
  • Service provider:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Type of Service:
    E-Service
Personas īpašumā reģistrēto vai turējumā esošo mājas (istabas) dzīvnieku saraksts