Registration of a change in the ownership rights of a domestic (pet) animal

  • Service code:
    LDC.33
  • Service provider:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Type of Service:
    E-Service
Paziņojums par veiksmīgi nodotām vai pārņemtām mājas dzīvnieka īpašumtiesībām