New herd registration

  • Service code:
    LDC.21
  • Service provider:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Type of Service:
    E-Service
Ganāmpulka reģistrācija. Piešķirt unikālu Ganāmpulka numuru.