Thus trained dogs to attack a man registering

  • Service code:
    LDC 012
  • Service provider:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Type of Service:
    Service
Suņa īpašnieks valsts nodevu samaksā pirms suņa reģistrācijas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu), iemaksājot naudu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumu. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.